GRUPA PARAMED

Ratownictwo Medyczne

Kompletny Kurs z zakresu Pierwszej Pomocy


Kurs skierowany jest do wszystkich osób  nieposiadających wykształcenia medycznego - niezależnie od wykonywanego zawodu, zarówno dla firm jak i osób prywatnych. Obejmuje 6 godzin szkolenia, w tym 4 godziny przeznaczone są na ćwiczenia praktyczne.

 

Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy oraz umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla każdego. Kurs prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi standardami (powołujemy się na Wytyczne ILCOR 2010, Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji 2010). Stosujemy metody aktywizujące i nowoczesne formy nauczania takie jakprezentacje multimedialne, filmy i zdjęcia z naszych działań ratowniczych, pokazy oraz realistyczne pozoracje.

 

Główne zagadnienia przekazywane na szkoleniu są następujące:

-aspekty prawne pierwszej pomocy;

-aspekty psychologiczne udzielania pierwszej pomocy;

-ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia;

-wezwanie pomocy;

-ocena stanu świadomości osoby poszkodowanej oraz kontrola czynności życiowych;

-metody udrażniania dróg oddechowych;

-wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej  niemowląt, dzieci, osób dorosłych;

-użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED;

-układanie poszkodowanego w pozycji odpowiedniej do jego stanu;

-postępowanie przy zadławieniu niemowląt, dzieci, osób dorosłych;

-postępowanie w przypadku krwotoku z nosa;

-postępowanie z poszkodowanym we wstrząsie, z odmą opłucnową, z cukrzycą, podczas ataku epilepsji, w przypadku zatrucia, przy podejrzeniu zawału mięśnia sercowego;

-postępowanie z poszkodowanym w przypadku oparzeń, odmrożeń, porażenia prądem elektrycznym;

-postępowanie z różnego rodzaju ranami;

-unieruchamianie złamań, zwichnięć, skręceń kończyny górnej i dolnej;

-postępowanie w wypadkach komunikacyjnych;

-zabezpieczenie poszkodowanego z urazem kręgosłupa;

-postępowanie  z poszkodowanym znajdującym się w hipotermii lub hipertermii.

 

Gwarantujemy:
-ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanych instruktorów- ratowników medycznych;

- skrypt dotyczący zagadnień w formie elektronicznej;

-certyfikat nabytych umiejętności;

-materiały opatrunkowe niezbędne do ćwiczeń praktycznych podczas szkolenia.

 

Na Państwa życzenie, możemy wzbogacić treści prezentowane na szkoleniu o wybrane zagadnienia, związane z Państwa zainteresowaniami lub profilem danej placówki / przedsiębiorstwa.