GRUPA PARAMED

Ratownictwo Medyczne

Kurs z zakresu Pierwszej Pomocy Pediatrycznej


Kurs skierowany jest do wszystkich aktywnych rodziców, nauczycieli oraz opiekunek dla dzieci. Obejmuje 6 godzin szkolenia, w tym 4 godziny ćwiczeń praktycznych.

 

Jesteśmy przekonani, że życie i zdrowie dzieci stanowi wartość nadrzędną, wartość, którą należy chronić i otaczać należnym poczuciem bezpieczeństwa. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy zdrowi i życie dziecka będzie uzależnione od naszych działań, naszego opanowania oraz umiejętności. Dzięki wiedzy i umiejętnościom pozyskanym na naszym kursie podniosą Państwo poczucie własnej kompetencji oraz poczucie bezpieczeństwa, nabiorą Państwo pewności siebie w kontaktach z niemowlęciem i z małym dzieckiem.

 

Kurs prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi standardami (powołujemy się na Wytyczne ILCOR 2010, Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji 2010). Stosujemy metody aktywizujące i nowoczesne formy nauczania takie jakprezentacje multimedialne, filmy i zdjęcia z naszych działań ratowniczych, pokazy oraz realistyczne pozoracje. Nasze szkolenia opierają się głównie na ćwiczeniach praktycznych, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie kursantów do działania.

 

Główne zagadnienia przekazywane na szkoleniu są następujące:
-ogólne zasady postępowania z dziećmi;
-aspekty prawne pierwszej pomocy;
-aspekty psychologiczne udzielania pierwszej pomocy;
-ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
-wezwanie pomocy;
-udrożnienie dróg oddechowych dziecka;
-resuscytacja krążeniowo – oddechowa niemowląt i dzieci;
-badanie urazowe dziecka;
-najczęstsze obrażenia ciała u dzieci;
-postępowanie z krwawieniami i krwotokami u dzieci;
-rodzaje opatrunków i zasady postępowania z ranami;
-postępowanie w przypadku ataku padaczki lub ataku astmy oskrzelowej;
-postępowanie w przypadku zadławienia się dziecka;
-postępowanie w przypadku wystąpienia u dziecka wysokiej temperatury;
-zatrucia u dzieci;
-postępowanie w przypadku oparzenia i porażenia prądem;
-Użycie automatycznego defibrylatora AED u dzieci;
-Postępowanie z dzieckiem poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. 

 

Gwarantujemy:
-ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanych instruktorów- ratowników medycznych;
-skrypt dotyczący zagadnień w formie elektronicznej;
-certyfikat nabytych umiejętności;

-materiały opatrunkowe niezbędne do ćwiczeń praktycznych podczas szkolenia.