GRUPA PARAMED

Ratownictwo Medyczne

Kurs z zakresu Pierwszej Pomocy w wypadkach komunikacyjnych


Szkolenie skierowane jest dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców, kandydatów na kierowców, jak i pieszych oraz dla służb drogowych. Czas trwania szkolenia to 2 godziny,  przeznaczony jest głównie na ćwiczenia praktyczne.

 

Kurs prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi standardami (powołujemy się na Wytyczne ILCOR 2010, Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji 2010). Stosujemy metody aktywizujące i nowoczesne formy nauczania takie jakprezentacje multimedialne, filmy, pokazy oraz realistyczne pozoracje. Dysponujemy prywatnym zbiorem zdjęć z interwencji medycznych, które prezentujemy naszym kursantom, ułatwia to uzmysłowienie sobie zagrożeń, jakie niesie za sobą udział w ruchu drogowym.

 

Główne zagadnienia omawiane na szkoleniu są następujące:
-aspekty prawne pierwszej pomocy;
-aspekty psychologiczne udzielania pierwszej pomocy;
-ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
-wezwanie pomocy;
-kontrola podstawowych czynności życiowych;
-ocena stanu świadomości osoby poszkodowanej;
-resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
-mechanizmy urazu;
-postępowanie z poszkodowanym we wstrząsie;
-postępowanie z różnego rodzaju ranami;
-unieruchomienie złamań, zwichnięć, skręceń;
-ewakuacja poszkodowanego z pojazdu;
-zdejmowanie kasku motocykliście;
-użycie kołnierza ortopedycznego;
-użycie gaśnicy samochodowej;
-wsparcie psychologiczne;
-zawartość apteczki samochodowej.

 

Gwarantujemy:
-ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanych instruktorów- ratowników medycznych;
-skrypt dotyczący zagadnień w formie elektronicznej;
-certyfikat nabytych umiejętności;
-materiały opatrunkowe niezbędne do ćwiczeń praktycznych podczas szkolenia.